Organic & Medicinal Chemistry Group

HomeHome.html
MembersMembers.html
PhotosPhotos.html
PublicationsPublications.html

CONTACT

ResearchResearch.html

Prof. Florenci V. González:  fgonzale AT uji.es

              Prof. Santiago Rodríguez:  rodrigue AT uji.es

Universitat Jaume I

               

Campus Riu Sec

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Dept. Química Inorgànica i Orgànica

Avda. Sos Baynat

PO BOX 12071

Castelló de la Plana

Spain


Prof. Florenci V. González (office TC1027DD, ext. 9156)

Prof. Santiago Rodríguez (office TC1028DD, ext 9157)

Laboratory (TC1007DL, ext 8011)

Laboratory (TC1009DL, ext 8024)